BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

NanoDrop Eight Spectrophotometer


Спектрофотометър за микрообеми на Thermo Scientific - NanoDrop Eight за анализиране на повече проби едновременно

 

Контрол на инструмента: външен софтуер и компютърна конфигурация

Работи с количество проба капка

Детектор: 2048 елемента CMOS

Обхват на дължината на вълната: 190-850 nm

Спектрална резолюция: ≤ 1.8 nm

Долна граница на детекция: 2 ng/µl 

Максимална концентрация: 10,000 ng/µl (DNA); 8,000 ng/µl (RNA)

 

Спектрофотометър за микрообеми с приложение анализ на ДНК/РНК и протеини. Работа в режим на сканиране и фиксирана дължина на вълната. NanoDrop Eight работи с плака и възможност за зареждане на до 8 проби едновременно, за които се получава резултат в рамките на 20 секунди. Управление с помощта на външен софтуер и компютър. Истинският NanoDrop спектрометър за микрообеми.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024