BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
УТВЪРДЕН ЛИДЕР НА ПАЗАРА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ

Precision Nitrogen Generators


Азотни генератори Precision Nitrogen GC N2

 

Азотните генератори, серия Precision на PEAK Scientific са разработени, за да осигурят постоянен и непрекъснат източник на азот за детекторите за газова хроматография, както и за нагнетяване на шишенца за хедспейс анализ, за purge & trap приложения, пробоподготовка и др.

 

Характеристики:

  • Подходящ за използване като make-up газ при стандартни граници за откриване
  • Азот, генериран при нужда, когато има потребление
  • Постоянно и непрекъснато снабдяване, подсигурява постоянна работа и премахва възможността за изчерпване на газа по време на анализ
  • Премахва възможността от навлизане на замърсяване при смяна на бутилката
  • Наличен е специализиран Въздушен компресор, когато нямате такъв наличен
  • Интегрира се безпроблемно с други устройства серия Precision
  • Изключително бързо стартиране, бързо достигане на стандартната експлоатационна чистота
  • Минимална поддръжка с годишна смяна на филтъра
  • Компактен, спестяващ място модулен дизайн
  • 12 месеца пълна гаранция
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021