BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Glacios Cryo-TEM


Glacios Cryo-TEM има основно приложение в биологията и медицината. Дава едно завършено решение за голяма част от изследователите в областта на живата материя. Целият работен процес от пробоподготовката, анализ, оптимизация на пробите, събиране на изображение и обранотка на данни е гарантиран без никакво замърсяване, висока производителност и сигурност на получените резултати. 

 

 

В същото време той се характеризира с малките си размери, което го прави желан и приспособим продукт за всяка една лаборатория. Glacios Cryo-TEM притежава вграден метод за "анализ на една частица", който позволява първоначален скрийнинг на пробата и последващо оптимизиране на анализа. 

 

 

Притежава нарастващо напрежение в обхват 80-200 kV източник на електрони със силно лъчение. Всичко това съчетава компактен уред, лесна инсталация и употреба. 

 

Работа със замразени проби Cryo, която функция е задължителна при работа с биологични проби. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024