BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Центрофуги


Гамата центрофуги на Labtech, на практика задоволява нуждите на всяка модерна лаборатория със своите 14 модела, разделени в 4 раздела. В продуктовото портфолио можете да откриете нискоскоростни и високскоростни модели, вентилирани и хладилни, с малък и голям капацитет, настолни и подови модели, подпомагани от невероятен набор аксесоари за изключителна гъвкавост на приложение.

 

Микро центрофуги

3 компактни модела, проектирани да предложат максимална производителност, в малък размер, за всяко работно място. Достигат до 27,237xg. Хладилни или вентилирани модели, които работят с популярните микроепруветки.

 

Нискоскоростни, клинични центрофуги

3 компактни, здрави и гъвкави нискоскоростни модела, хладилни или вентилирани, подходящи за рутинна работа, достигаща до 3960xg. Ротори с максимален капацитет 4x100 mL и 6x50 mL, с фиксиран ъгъл.

 

Високоскоростни центрофуги с голям капацитет

3 модела многофункционални центрофуги, с голям капацитет. Настолни и подови модели, включително моделът от най-висок клас, обработващ проби до 54,111xg. Ротори с максимален капацитет 4х750 мл, 8х400 мл, с кръвни торбички или 6x500 мл, с фиксиран ъгъл.

 

Многофункционални, високоскоростни центрофуги

5 високоскоростни и универсални центрофуги, използващи ротори и аксесоари, така че да предложат цялостно решение, пестейки ценно място на работния плот. Работна скорост от 12.000 до 15.000 об / мин, генерира rcf стойности от 16.582 до 25.910. Ротори с максимален капацитет 4x750 mL и 6x250 mL, с фиксиран ъгъл.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024