BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

traceCLEAN


При използване на традиционните методи за почистване, чрез накисване на предмети/съдове в горещи киселини, съществува риск от контаминация. За да се сведе до минимум възможността от замърсяване, Milestone разработи traceCLEAN. traceCLEAN е автоматизирана, затворена система, която напълно и безопасно почиства лабораторните съдове. Процесът на почистване отнема около час, подобрявайки цялостния работен процес в лабораторията. Системата е подходяща за автоматично почистване на всички TFM, PFA, стъклени и кварцови съдове, включително и за такива използвани при микровълново разлагане и ICP/ICP-MS анализи.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Универсалност
  • За всички лабораторни апарати, за TFM, стъклени и кварцови части

 

 • Пълна автоматизация и безопасност
  • Няма излагане на оператора на киселинни пари

 

 • Висока продуктивност
  • Бърз, удобен, чист и напълно автоматизиран

 

 • Икономическа ефективност
  • Не се изисква смяна на киселини или накисване
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024