BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

duoPUR


Разработените от Milestone системи за дестилация под кипене duoPUR и subPUR позволяват на лабораториите да произвеждат свои собствени киселини с висока чистота при намалени разходи. Използван е оптимален метод за пречистване и приготвяне на реагенти с висока чистота. При този тип киселинна дестилация се използват безконтактни инфрачервени лампи за изпаряване на повърхностната течност при температура, обикновено 20° C под точката на кипене. DuoPUR позволява пречистването на най-често срещаните киселини, като HNO3 и HCl. DuoPUR е алтернатива на скъпите киселини с висока чистота за анализи на микроелементи.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Спестяване на до 90% от разходите за ултрачисти киселини
  • Кварцова установка на дестилатора
  • Висока производителност, до 400 ml/h
  • Киселинна дестилация ‘On-demand’
  • Единична или двойна дестилация според изискванията
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024