BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Запазете датата 14/03/2024 в календара си. Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе през пролетта. Очаквайте повече подробности скоро!

flexiWAVE


Milestone flexiWAVE избягва ограниченията на конвенционалните реактори за микровълнов синтез, тъй като се състои от единична микровълнова платформа, която в комбинация със специфични аксесоари позволява на химиците да извършват синтез в класически стъклени съдове, в съдове под високо налягане или твърдофазни реакции.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Гъвкавост
  • Възможност за синтез в класически стъклени съдове, в съдове под високо налягане или твърдофазни реакции
  • Системата от два магнетрона с мощност 950 Watt
  • Вградена камера за наблюдение работата на ротора

 

 • Повишаване на добива
  • Реакциите приключват за минути вместо за часове
  • Безконтактен инфрачервен сензор за контрол на температурата до 300°С

 

 • Образуване на по-малко странични продукти и замърсяване на пробите

 

 • Бързо и хомогенно
  • нагряване на проби благодарение на въртящ се дифузьор

 

 • Намаляване консумацията на електроенергия
  • Непрекъснат PID контрол на микровълновото излъчване при всички нива на мощност
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024