BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ultraCLAVE


Микровълновата система UltraCLAVE постига изключителни резултати при разлагане на проби, тъй като при нея се използва директно микровълново награвяне, в съчетание с реактор под високо налягане. При тази система могат да се разлагат едновременно голям брой различни проби, без да се наблюдава кръстосано замърсяване. UltraCLAVE изцяло променя правилата за микровълнова пробоподготовка, повишавайки цялостната ефективност при елементния анализ. Благодарение на реакционният съд с реактор, с високо налягане от ново поколениe, ultraCLAVE е способен да работи до 77 проби едновременно, при температура до 300° C и налягане до 200bar, повишавайки лабораторната ефективност.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Иновации
  • SRC (Single Reaction Chamber) технология
  • Обем на реакционния съд 4.2L, с PTFE покритие
  • Автоматично повдигане и сваляне на пробите

 

 • Напълно автоматизиран
  • Автоматично повдигане и сваляне на пробите
  • Автоматично затваряне на скобите
  • Автоматизирано освобождаване на налягането при завършване на микровълновата програма
  • Софтуерен контрол на всички процеси

 

 • Подобрена производителност
  • Директен контрол на температурата във камерата до 300°С
  • Работно налягане до 200bar

 

 • Ненадмината производителност
  • Разлагане на различни проби, без да се наблюдава кръстосано замърсяване

 

 • Възвръщаемост на инвестициите
  • Разлагане на до 77 проби едновременно
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024