BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Purelab Quest


Purelab Quest е най-новия продукт на Elga LabWater. Иновативен и лесен за употреба, той се налага, като успешен продукт на пазара. В зависимост от компонентите, които включва, той може да произведе вода тип I.

 

Когато конфигурацията на Purelab Quest включва касета за предварително очистване, обратна осмоза, дейонизационна касета и UV лампа, то получаваната вода е ултрачиста, тип 1.

  • Съпротивление 18.2 MΩ.cm
  • Скорост на потока при диспенсера 1.2 л/мин
  • ТОС < 5 ppb
  • Бактерия: < 0.1 CFU/ml
  • RNase < 1 pg/ml
  • DNase < 5 pg/ml
  • препоръчително дневно потребление до 10 л

 

Конфигурирайте сами Вашия продукт, така че да получите система тип I, която напълно и достатъчно покрива Вашите нужди и това при оптимална финансова инвестиция.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024