BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCAP RQ Единично-квадруполен ICP-MS


Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS е цялостно решение за мултиелементен анализ. Пълното отстраняване на преченията гарантира точност на получените данни и заедно с интуитивни работни потоци повишават производителността, като позволяват този единичен квадрупол (SQ) ICP-MS да разшири вашите аналитични възможности.

 

Основни характеристики на системата са:

  • Компактен, ергономичен дизайн, с възможност за плътно инсталиране до стената
  • Бърза и лесна смяна на частите от пробовъвеждащата система
  • Комбиниране на QCell технология с KED за намаляване на преченията
  • Комбиниране на „Flatapole“ филтър и „Cut-off“ за ниските маси
  • Широк динамичен обхват > 10 порядък
  • Иновативна RAPID технология на лещите и 90° отклонение на йонния път за отделяне на неутралните частици
  • Бърза смяна на конусите, без нарушаване на вакуума
  • Пълен контрол на апарата и аксесоарите към него от новият специализиран софтуерен продукт Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS)
  • Съответствие с 21 CFR Part 11
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024