BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

picoSpin 45 NMR


Thermo Scientific PicoSpin 45 ЯМР е настолен спектрометър, който работи с проточна клетка. Намира приложение за анализ в производствения процес и обучение в училище и университета.

 

Достатъчен обем за анализ – 20 микролитра.

 

45 Hz 1H спектрометър.

 

Не се изискват скъпо струващи консумативи за рутинна експлоатация.

 

Имайки предвид, че ЯМР спектроскопията е основен метод за идентификация в органичната химия, контролната аналитична проба на нискочестотен ЯМР спектрометър е задължителна, като по този начин се дава насока на изследователя в каква посока да продължи своята разработка или да потвърди научния експеримент с вече по-скъп анализ на високо честотен ЯМР спектрометър.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024