BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

DMA-80 evo


Системата за определяне на живак DMA-80 evo може да анализира всеки тип матрица (твърда, течна или газова), без предварителна обработка или химически добавки само за 6 минути, в пълно съответствие с метода EPA 7473. Milestone определя еталона за директно определяне на живак в различните отрасли от промишлеността: околна среда, храни, цимент, козметика, селско стопанство и нефтохимия.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Подобрен дизайн и работен обхват до ppt нива
  • Технология с единично дълготрайно калибриране за всички матрици
  • Без памет ефект благодарение на функция за автоматично приспадане на фона
  • Milestone Connect – 30 годишен опит, винаги на разположение
  • Напълно съвместим с US EPA Метод 7473, ASTM метод D-6722-01 и D-7623-10
  • Увеличете вашата ROI, с лесна за поддръжка система и надеждни компоненти
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024