BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ISQ™ EC Single Quadrupole Mass Spectrometer


Възползвайте се от предимствата на масдетекцията в LC или IC анализа, за да си осигурите надеждни данни които само масовия спектър може да ви предостави. Новият, лесен за работа единично квадруполен масспектрометър Thermo Scientific™ ISQ™ EC  лесно се интегрира към течно-хроматографските и йонно-хроматографските системи на  Thermo Scientific™.

 

Полуавате повече информация от вашите проби

  • По-добра чувствителност и по-точни количествени резултати
  • Потвърждение на хроматографския пик с маса за премахване на фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати

 

Опростяване на анализа

  • Подобрена резолюция за аналити в сложни матрици
  • По-добра селективност
  • Разделяне на едновременно елуиращи пикове, използвайки техните отношения маса/заряд

 

Улеснена работа

  • Намалете времето, необходимо за обучение на персонала, чрез интегрираните инструменти за масспектрален анализ
  • Бързо и лесно свързване към вашата LC или IC система
  • Спестете време, използвайки хроматографски софтуер за обработка на данни Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS), в който е интегриран и контрола на ISQ EC
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024