BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Дисолушън тестери по USP 4


Новият проточен клетъчен тестер DFZ II на ERWEKA, по показател степен на разтваряне, може да се използва за различни приложения, благодарение на широката си гама от налични видове проточни клетки, като: тестване на слабо разтворими продукти, ниско дозови формули или препарати с удължено освобождаване. Индивидуално затопляне на проточните клетки осигурява по-добро загряване. USP 4 DFZ II е изцяло контролиран от Disso.NET USP 4 софтуер през цветен сензорен контролер.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Независима, затворена, проточна система
  • Разнообразие от различни проточни клетки
  • Управление от Disso.NET USP 4 софтуер
  • 100 % USP / EP / JP съответствие
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024