BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Reacti-Therm


Приложения

 

 • Инкубация и изпаряване на проби в различни размери епруветки и флакони
 • Дериватизация посредством силилиране, алкилиране и ацилиране за подготовка на проби за GC анализ 
 • Хидролиза на протеини и вакуумна хидролиза за анализ на аминокиселини с HPLC

 

Допълнителни функции

 

 • LED дисплей: съчетава цифров дисплей с вграден термометър за калибриране на зададената температура
 • Модулен дизайн: смяна на алуминиеви блокове и флакони; свързва се със съвместим изпарителен колектор
 • Четири модела: размери с единичен или троен блок, с възможност само за нагряване или за нагряване и разбъркване
 • Опция за контрол на температурата в блока чрез дистанционна температурна сонда (допълнителен аксесоар), позволяваща отчитане и регулиране температурата във флаконите

 

Пълна система за дериватизация на проби  Reacti-Therm

 

 • Системата за дериватизация може да комбинира нагряване, разбъркване и изпаряване в гъвкава, модулна система, която лесно се конфигурира според вашето приложение.
 • Reacti-Therm модул за нагряване / разбъркване
 • Модул за изпаряване Reacti-Vap
 • Reacti-Blocks, Reacti-Vial магнитни бъркалки и Reacti-Vial малки реакционни флакончета
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024