BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Dionex ICS-4000 Integrated HPIC Capillary System


Dionex ICS-4000 Integrated HPIC Capillary Systems 

 

Интегрирана, капилярна йонно-хроматографска система за работа при високо налягане.

Скорост на потока от 0.001 до 0.100 ml/min, аларма за нивото на налягането.

Системата е подходяща за анализи на проби с малки обеми.

Подходящ за лабораториите, осъществяващи качествен контрол, научно-изследователски разработки, високо прецизни анализи.

 

  • Обхват на налягането - 0 - 41 МРа (0 - 6000 psi)
  • Обхват на скоростта на потока - 0.001 - 0.100 ml/min
  • Прецизност на скоростта на потока <0.1 %
  • Точност на скоростта на потока <0.1 %
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024