BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Biodiesel analyzer: цялостна проверка на качеството с една автоматизирана система

2023-03-21

За да се отговори на нуждата от по-висока производителност на аналитичните лаборатории, Thermo Scientific предлага многометоден подход за анализ на проби от биодизел чрез работа с роботизиран аутосемплер Thermo Scientific TriPlus™ RSH SMART в конфигурация Clone Mode, което му позволява да обслужва две системи Thermo Scientific™ TRACE™ 1610 GC. TriPlus действа като два независими аутосемплера, така че различните проби могат автоматично да се инжектират в два газови хроматографа – един за анализ на глицерол, поради високата температура на пещта, която трябва да бъде достигната – и един за определянето на метанол и FAME.

Възможността за автоматизация и гъвкавостта на аутосемплера TriPlus RSH SMART се използва за провеждане на дериватизация, настройка и калибриране с добавяне на вътрешен стандарт, за всички стандартни методи и последващо от инжектиране в газовите хроматографи.

Това цялостно решение за анализ на биодизел е идеално за лаборатории, извършващи контрол на качеството и мониторинг на производствения процес, стремящи се да подобрят производителността и увереността в получените резултати.

 

TriPlus RSH SMART аутосемплер, конфигуриран за автоматизирана подготовка на проби и калибриране, обслужващ две TRACE 1610 GC системи, една за EN14105/ASTM D6584 и една за EN14103/EN14110.

 

Автоматизацията на стандартите за калибриране, извличането на проби и добавянето на вътрешни стандарти намалява риска от грешки и кръстосани замърсявания, предоставяйки прецизни и надеждни аналитични резултати. Автоматизацията също така позволява операции без надзор, спестявайки на аналитиците ценно време, както и ограничавайки излагането им на токсичните реагенти, които обикновено се използват в методите за дериватизация на проби от биодизел. 

 

За повече информация ТУК

 


Copyright © ACM2 2024