BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Новият iCAP RQplus ICP-MS с мисъл за Природата

2023-03-21

Thermo Fisher Scientific представи нов член в продуктовата гама от инструменти за Елементен анализ - iCAP RQplus ICP-MS масспектрометър с индуктивно-свързана плазма.

Новият Thermo Scientific™ iCAP™ RQplus ICP-MS осигурява надеждни и точни резултати при елементен анализ във всяка матрица в екологични, фармацевтични,  индустриални и за безопасност на храни лаборатории. Усъвършенстваната технология за разреждане с аргон (AGD), стандартно включена в конфигурацията, осигурява стабилността, необходима за ежедневен анализ без дрейф, QC грешки или необходимост от повторно тестване на проби. Новата перисталтична помпа EasyClick осигурява гладко въвеждане на пробата без необходимост от ръчна настройка, а Thermo Scientific™ Hawk™ Системата за мониторинг на състоянието на инструмента и консумативите, осигурява ефективна работа за възможно най-дълъг период.

Не на последно място с мисълта за въздействието върху околната среда iCAP RQplus ICP-MS, е награден с етикета ACT от My Green Lab. Етикетът ACT Environmental Impact Factor Label е водещият в света екоетикет за лабораторни продукти. Програмата гарантира отчетност, последователност и прозрачност при оценката за въздействието върху околната среда, като предоставя необходимата информация за използването на енергия и вода, както и въздействие в края на жизнения цикъл. ACT улеснява избора на екологично предпочитани продукти и намалява въглеродното въздействие на лабораториите.

 

За повече информация ТУК


Copyright © ACM2 2024