partners_logos

Спектрофотометър NanoDrop с подарък лаптоп

С всяка покупка на спектрофотометър NanoDrop, получавате подарък лаптоп. За допълнителна информация може да се свържете с ...


Peak Scientific представи Zero Air 30L към своята серия Precision лабораторни газови генератори

Peak Scientific, ...


Новият Трибриден масспектрометър с подобрена чувствителност преопределя границите на количествено определяне и характеризиране на протеини и малки молекули

Предоставяйки нови нива на производителност и използваемост за най-предизвикателните изследователски приложения

Учените, извършващи модерни ...


Система от ново поколение предефинира производителността за GC-MS приложения

Първите, които комбинирахме газова хроматография и Orbitrap масспектрометрия с висока резолюция и точност на масите (HRAM) за най-изчерпателно охарактеризиране в ...