partners_logos

Спектрофотометър NanoDrop с подарък лаптоп

С всяка покупка на спектрофотометър NanoDrop, получавате подарък лаптоп. За допълнителна информация може да се свържете с ...


7-ма конференция по аналитична химия на страните от черноморския басейн

Фирма АСМ2 ЕООД ще вземе участие в 7-ма конференция по аналитична химия на страните от черноморския басейн ...


MILESTONE Srl.

Уважаеми Клиенти и Приятели,

Имаме удоволствието да съобщим на всички заинтересовани, че считано от 28 Април 2015г., фирма АСМ2 ЕООД е официален представител ...


Предстоящ семинар с международно участие

През Октомври 2015г. предстои провеждането на сeминар с международно участие. Подробности очаквайте скоро.

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

Фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” организираха семинар с международно участие на тема:

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

Семинарът се провежда за трета поредна година и то с нарастващ интерес. Бяха представени актуални теми в областта на експерименталния анализ. Присъстваха около 150 човека от цялата страна.

За повече информация, относно представените материали, може да се свържете с екипа на АСМ2 ЕООД.

Съвместният семинар е пример за добра координация между бизнеса и науката и се надяваме нашите съвместни прояви да бъдат така успешни и за напред.