partners_logos

Промоционални отстъпки

АСМ2 ЕООД обявява отстъпка до 20% при закупуване на нов апарат от областта на Молекулната спектроскопия – FT-IR, FT-IR Microscopy, FT-NIR, UV-VIS, NanoDrop, NMR, както и ...


Промоция на налични системи на склад, заявени до 29.12.2017 г.

Апарат за изпитване по показател Механична якост, модел TBH 425 TD на фирма Erweka GmbH

Апарат за изпитване по показател ...


Промоция на всички хроматографски системи (HPLC, UHPLC, GC, IC), заявени до 29.12.17г.

Справка за цената може да направите на електронна поща office@acm2.com или на ...


Семинар

Уважаеми Колеги,

На 18.10.2017г. фирма АСМ2 ЕООД проведе традиционния си, ежегоден семинар, който тази година беше на тема: ...


Нови UV-VIS спектрофотометри за микроанализ - NanoDrop ONE и NanoDrop ONE C

Новите UV-VIS спектрофотометри за микроанализ - NanoDrop ONE и NanoDrop ONE C са вече на пазара. Като дизайн и възможности, запазената марка NanoDrop отново е лидер в областта на ...


Система от ново поколение предефинира производителността за GC-MS приложения

Първите, които комбинирахме газова хроматография и Orbitrap масспектрометрия с висока резолюция и точност на масите (HRAM) за най-изчерпателно охарактеризиране в ...


„ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИ АНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА ХИМИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА”

Уважаеми колеги,

На 14 юни 2017 в гр. Пловдив, фирма АСМ2 ЕООД, Thermo Fisher Scientific, ...


Бюлетин 02/2017г.

20 години ACM2 ЕООД

С чувство за отговорност, признание и с благодарност за доверието Ви!

Тази година фирма АСМ2 празнува 20 години от своето ...