partners_logos

Купете Дериватизиращи реактиви за газова хроматография с 25% отстъпка.

Повече информация Тук

Купете Electronic Crimper/Decrimper с 15% отстъпка.
Повече информация Тук
...


Купете 2 опаковки Target2TM или Titan3TM Nylon, PTFE и GMF Syringe Filters и платете само 1 от тях.

Повече информация Тук и Тук

Купете 3 опаковки Target2TM или Titan3TM PVDF и CA Syringe Filters и платете само 2 от ...

Семина "РАЗДЕЛИТЕЛНИ И СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ"

Фирма АСМ2 и Thermo Fisher Scientific имат удоволствието да поканят Вас и Вашите колеги на семинар с международно участие на тема:РАЗДЕЛИТЕЛНИ И СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ. Семинарът ще се проведе на 15-ти Октомври 2014 година в Кемпински Хотел Зографски, гр.София, бул. Джеймс Баучър №100 в две паралелни сесии: „Хроматография и масспектроскопия” и „Елементен анализ / Молекулна спектроскопия”. Моля за вашата регистрация, както и на Ваши колеги, за които се минара представлява професионален интерес, не по- късно от 8-ми Октомври 2014 г. на e-mail: office@acm2.com, на офисните телефони или на www.acm2.com/eng/seminar.php, като ...


Семинар "СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ"

Фирма АСМ2, Thermo Scientific и Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"– имат удоволствието да поканят Вас и Вашите колеги на семинар с международно участие на ...

Семинар на тема „СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ И ОКОЛНА СРЕДА”

На 21 Май 2014 в гр. Пловдив, АСМ2 ЕООД съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски”, организира семинар на тема „СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ И ОКОЛНА СРЕДА. Събитието се проведе в сградата на Ректората на Университета при засилен интерес. Присъстваха повече от 100 души от различни специализирани аналатични звена в областта на науката и индустрията. Лектори бяха д-р Michal Godula и г-н Burkhard Stehl от Thermo Scientific, Христо Йорданов от АСМ2 ЕООД, доц. Веселин Кметов и колеги от групата на проф. Иван Минков от  ПУ „Паисий Хилендарски”. Партньорството между АСМ2 ЕООД и ПУ „Паисий Хилендарски” показва успешната ...

Работна среща с клиенти в областта на Електронната микроскопия

На 5 Февруари АСМ 2 и фирма FEI проведоха работна среща с клиенти в областта на Електронната микроскопия. Срещата се проведе във Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски”. Бяха представени новостите в областта на електронната микроскопия. За първи път беше публично представено сътрудничеството между АСМ2 и FEI за територията на България.