BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

ETHOS LEAN


ETHOS™ LEAN обхваща експертизата на Milestone, в компактно и икономично решение за пробоподготовка, отговарящо на изискванията на умерено натоварени лаборатории, използващи микровълново разлагане. Разработен, за да осигури висококачествено киселинно разлагане в затворен съд, ETHOS™ LEAN разполага с надежден хардуер, изработен изцяло от неръждаема стомана, с устойчиво на корозия покритие. Системата предлага и интуитивен потребителски интерфейс със стотици вградени методи, усъвършенстван контрол, който осигурява високо качество на разлагането, за да отговори на всички нужди на вашата лаборатория.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Надежден и издръжлив хардуер от неръждаема стомана и устойчиво на корозия покритие.
  • Магнетрон с мощност 1000 Watt.
  • Статичен дифузер за хомогенизиране на микровълновото разпределение в реакционната площ.
 • Компактен и икономичен, с размер почти половината от стандартните микровълнови системи.
  • Обем на микровълновата пещ – 30L.
 • Удобен за потребителя интерфейс със стотици вградени методи.
  • Вградена библиотека с методи.
 • Лесно и бързо управление с уникална конструкция на съдовете.
 • Усъвършенстван контрол на реакцията за високо качество на разлагането.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021