BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

ETHOS UP


Микровълновата система ETHOS UP е подходяща както за микровълново киселинно разлагане, така и за микровълнова екстракция. Системата е оборудвана с два магнетрона, с мощност 950 Watt и въртящ се дифузер, който разпределя равномерно микровълните в работното пространство, осигурявайки бързото загряване на пробите. Софтуерът EasyCONTROL свежда до минимум разработването на методи, повишава производителността и подобрява ефективността на разлагане. Микровълновата система за разлагане ETHOS UP обхваща широка гама от проби, от рутинни до приложения с изключителна сложност, включително US EPA метод 3052 за утайки, утайки и почви, и US EPA метод 3015 за микровълново разлагане на водни проби и екстракти.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Безопасност и надеждност. Най-добрите хардуер, сензори за температура и налягане
  • Системата от два магнетрона с мощност 950 Watt
  • Плътна врата изцяло направена от неръждаема стомана
  • Вградена камера за наблюдение работата на ротора
 • Производителност и точност. easyTEMP контрол на температурата и усъвършенствана технология на ротора
  • Безконтактен контрол easyTEMP на температурата във всеки съд до 300°С
  • Ротори с капацитет от 10 до 44 съда
 • Лесна употреба и контрол. Операционен софтуер EasyCONTROL
  • Вградена библиотека с методи
 • Опит и ноу-хау. 30-годишен опит във вашата лаборатория с Milestone Connect
  • Дистанционен контрол на системата от PC, таблет или смарт телефон
  • Достъп до база данни на производителя от методи, техническа информация, видео и резервни части
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021