BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

NanoDrop 2000/2000c Spectrophotometer


Спектрофотометър за микрообеми на Thermo Scientific - NanoDrop 2000/2000c

 

Контрол на инструмента: външен софтуер и компютърна конфигурация

Работи с количество проба капка

Оптичен път: 0.05 nm; 0.1 nm; 0.2 nm и 1 nm

Детектор: 2048 елемента CCD

Обхват на дължината на вълната: 190-840 nm

Спектрална резолюция: ≤ 1.8 nm

Долна граница на детекция: 2 ng/µl 

Максимална концентрация: 15000 ng/µl 

 

Спектрофотометър за микрообеми с приложение анализ на ДНК/РНК и протеини. Работа в режим на сканиране и фиксирана дължина на вълната. NanoDrop 2000 работи с количество проба - капка, а NanoDrop 2000c работи и с проба капка, и с кювета 10 мм. Управление с помощта на външен софтуер и компютър. Това е истинският NanoDrop спектрометър за микрообеми.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021