BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Dionex ASE 150


Бърза и ефективна екстракция

 

 • Повишената температура (до 200° C) и налягането (1500 psi) намаляват времето за екстракция и разхода на разтворител.
 • Бързата помпа (70 мл / мин.) позволява бърза екстракция (обикновено 12 до 20 минути).
 • Специализираният дизайн на пещта осигурява прецизен контрол на температурата за отлична възпроизводимост.
 • Подобрена гъвкавост, позволяваща поддържане на множество приложения.
 • Системата побира клетки с размери от 1, 5, 10, 22, 34, 66 и 100 ml.
 • Устойчив на рН път на потока, с компоненти и клетка Thermo Scientific™ Dionium™, позволяват съвместимост с матрици, предварително обработени с киселини или основи.
 • Проточната технология позволява вградена филтрация и пречистване в клетките.
 • Драстично намалена консумация на разтворител.
 • Изисква по-малко от 50 ml разтворител за проба от 20 g.
 • Подобрява лабораторната производителност.

 

Препоръчителна употреба:

 

 • Използвайте заедно с изпарителя Thermo Scientific™ Rocket™, за оптимизиране на работния процес при подготовката на пробите и за максимизиране на лабораторната производителност.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021